La "penzione" - poesia in vernacolo

La poesia è stata composta dal collega Agostino Galati, MMG in pensione di Palo del Colle

lunedì 25 settembre 2017

La penziòne

Quand'ànne jònne passàte
ca so vesetàte u prìme malàte
che la màne tremànde tremànde
e la vènde nu pìcche vacànde,
ngàpe ...tànde e tànde capìidde..
e cu fìume jnd'àu cervìidde!!

Na nge stève u Servizzie Naziònale
e ce se sendève qualchedùne màle,
scevene gerànne tànde lebrìitte
de chìre malàte jnd'a llìtte
e ogne visete ca se facève
u stepèndie nògna nògne crescève!!

U mìdeche de guàrdie nan ge stève
e che l'acque e che la nève,
mèndre stìive jnd'a llìtte
abbrazzàte e strìitte strìitte,
t'avira alzà jind'a la nettàte
pe scì a ccàse du malàte.

Come u mìdeche aprève la vòcche nu pìcche
nnànze au provììdde e au rìcche,
na nze sendève vuà na mosca ggnòre
e ciò ca decève iève com'a ll'òre,
pò onne trasùte che la medicine
dàte da la chemmàre de vecìne.

La prima dì ca so apìirte u stùdie..tutte sedàte,
cu càmese nùuve e tùtte steràte,
come trasì da la pòrte u prìme crestiàne
u vlettìbbe sòpe e ssòtte che re màne
ca se ne scì chera dì chendènde chendènde
ma cu nu sàcche de malatì ngàpe,mbììtte e jnd'a la vènde!!

Passànne,passànne tìimbe e jànne,
vedènne r'assistite aumendànne,
prime ca aprèvene la vòcche pe parlà
la rezzètte mmàne e po stambàte stève prònde a ddà,
ca nu suppòste,nu pìnue e nu pannolìne
e chìre sànde bustìne d'auline.

Nge mangàve pùre u Ministre Brunètte
pe fà mannà onlaine certefecàte e rezzètte
e quànne u sestème se ne scève jnd'au pallòne..
re gastème arrevevene fingh'a Rrome
e te veneve tùtte de stetà
e na bèlla camenàte de scì a ffà.

Quànne ne sò vviste de convenziòne
prìme de arrevà ala penziòne,
cangève u govèrne e u'assessòre
ma jève sèmbe la stessa stòrie,
oh e mànghe ce u facèvene a ppòste
nu mettèvene sestematecamènde jnd'a ccùre pòste.

Nan è assèje tìimbe fà
ca u mìideche de famìgghie velèvene allevà
e tànne s'è vvìste la fòrze du Sindacàte
ca tùtte com'a pprìme jè lassàte..
ma la suppòste cchiù grànne jè stàte..
chere de la rezzètte "smaterializzàte"

Mò ca so devendàte penzionàte
doppe ca capìidde e assistite s'onne dileguàte,
da jòuce  pòzze dà na màne
a quàlche povre crestiàne
e po..me ne vòcche au lungomàre nùuste..
mèndre me despiàce pe vvìue...ma sò tùtte ca....vùuste!!!!


                                                                                                   Bari 23 settembre 2017
 
                                                                                                         Agostino Galati
                                                                                                         Palo del Colle